Ismertető

Ismertető

A “Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Véndiákszövetség” 1991 december 1-én tartotta alakuló űlését. Ligeti László Zoltán tanár úr kezdeményezésére a jelen levő 38 alapító tag megtárgyalta az alakulandó Szövetség célkitűzéseit, alapszabály-tervezetét és elhatározta a szövetség hivatalos bejegyeztetését

A cégbíróságnál 10 / PJ/ 1992 számmal jegyezték be 1992 március 13-án ,

ASOCIATIA ABSOLVENTILOR VETERANI “KÖLCSEY FERENC” SATU MARE

azaz “SZATMÁRNÉMETI “KÖLCSEY FERENC” VÉNDIÁKSZÖVETSÉG” néven,

a városi Kultúrális Felügyelőség 125 / 12.03.1992 számú jóváhagyása alapján.

A Szövetség a cégbíróság által elfogadott alapszbályzat szerint működik, “non profit” társadalmi szervezetként és tagja lehet minden olyan “véndiák” aki Szatmáron tanult.

Tevékenységünk :

– ápoljuk az iskola és régió hagyományait,

– erkölcsileg és anyagilag támogatjuk az iskolát és az épülő Rákóczi Kollégiumot, – jelen vagyunk minden régióbeli nevezetesebb rendezvényen (koszorúzások, szoboravatók, megemlékezések, kultúrális összejövetelek, stb.);

– különdíjakkal jutalmazzuk a különböző kultúrális rendezvények általunk legjobbnak tartott résztvevőit ( “Ady-”, “Dzsida-”, “Gellért Sándor-” szavalóversenyek, “Hajnal akar lenni” népdaléneklési verseny, a szatmári Haragh György színtársulat, stb);

– gyüjtünk iskolatörténeti dokumentumokat, régi iratokat, régi kicsengetési kártyákat, régi tablók reprodukcióit és általában minden olyan emléket, amely a szatmári iskolákhoz kötődik. Ezek másolataiból iskolatörténeti kiállításokat rendezünk ami után az iskolától kapott Emlékszobában őrzünk, és teszünk hozzáférhetővé az érdeklődők számára;

– képzőművészeti kiállításokat rendeztünk (Muhi Sándor, Gy. Szabó Béla, Mohy Sándor, Muhi István, Starmüller Géza, Kovács Emil, Buú József, Petkes József és mások munkáiból);

– kerekasztal-beszélgetéseket hoztunk össze irodalmárokkal, politikai és színházi vezetőkkel, lapszerkesztőkkel, parlamenti képviselőkkel, a Rákóczi Kollégium Kuratóriumával;

– időről- időre szerkesztünk egy kiadványt “VÉNDIÁK-NAPLÓ” címmel, amely ingyen tájékoztatja olvasóit a Szövetség tevékenységéről, az évenként megrendezett Közgyűlések határozatairól, a Véndiáktalálkozók érdekességeiről;

A legnagyobb rendezvényünk azonban az évente megrendezett “VÉNDIÁKTALÁLKOZÓ, amelyet az idén már tizennegyedik alkalommal tartunk, és ami a legnagyobb szatmári magyar kulturális esemény. Általában 2000-2500 ember vesz részt ezen a felemelő összejövetelen az iskola udvarán, ahol ötvöz?dik a kultúra, a vallás, a régi diákok találkozása és nem utolsó sorban az éjszakába nyúló szórakozás.

Ezen kívül a “fiatal szárny” minden évben rendez egy Farsangi bulit és egy Szüreti mulatságot, az iskola általunk rendbehozott és felújított klubjában, ahol az ifjabb nemzedék (de nemcsak) gyermekestül táncolhat , mulathat, szórakozhat.

Van egy nagyon szép zöld-fehér, címeres VÉNDIÁKZÁSZLÓnk is, amire a Véndiáktalálkozók és osztálytalálkozók alkalmával az ünneplők emlékszalagot szoktak kötni. Már több mint száz szalag díszíti.

A Szövetség bevételeit tagsági díjakból, adományokból és szponzoroktól gyűjti és bevételeiből, a találkozók nyereségéből, a lehetőségekhez képest a szatmári magyar iskolákat és kollégiumot támogatja. Jelenlegi vezetőségünk:

GÖNCZY GÁBOR elnök

TOTH GÉZA IVOR alelnök

KRUZLICS JÁNOS titkár

MERK ZSUZSANNA gazdasági vezető

SEBESI JÓZSEF pénztáros

Reméljük felkeltettük érdeklődésüket és bővebb felvilágosítást személyesen tudunk majd adni a 2016 július 15-16-én megrendezésre kerülő huszonötödik Véndiáktalálkozón.

Elérhetőségeink: vdsz@vdsz.ro,www.vdsz.ro

Számlaszámunk: RO89RNCB4000000277640001, BCR Satu Mare