Browsed by
Category: Emlékkönyv

Részletek az emlékkönyvből

Részletek az emlékkönyvből

Hűségemről és őszinte ragaszkodásomról szeretném biztosítani az ősi iskolámat.
Az Énem jobbik részét Neki köszönhetem, s ha van bennem tartás, magyarságtudat és nyoma is a keresztyéni szeretetnek, a szüleim mellett a köszönetem az övé.
Adja az Isten, hogy mint a bibliai Sion, dacoljon az elmúlással
1992 szeptember 12, Dr. Mártha Ivor

~*~

Teljes szívemből örülök, hogy ezen az első találkozón nejemmel együtt részt vehettem. Sokat tanultam ebből a találkozóból, főleg hovatartozásom szempontjából. Az itt tapasztalt élmények alapján ígérem, hogy minden erőmből törekedni fogok a nyugaton élő honfitársaink anyagi és főleg erkölcsi támogatásáért, az erdélyi magyarság szent céljaiért.
1992.szept.12, őszinte szeretettel: Szereday Béla

Read More Read More