Adatok

Adatok

SZATMÁRNÉMETI VÉNDIÁKSZÖVETSÉG

ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR VETERANI SATU MARE

Sediul : 440114 Satu Mare, Jean Calvin Nr. 2

Cod fiscal: 7135420

Nr. inregistrare: 10 / PJ / 1992 din 13.03.1992

Cont: RO40RNCB0221043039770001 BCR Satu Mare